Public holidays in ME 2023

Catholic All Saints' Day

2023-11-01 (Wednesday)

Catholic Christmas Eve

2023-12-24 (Sunday)

Catholic Christmas Day

2023-12-25 (Monday)

Catholic St. Stephen's Day

2023-12-26 (Tuesday)

2024

New Year's Day

2024-01-01 (Monday)

New Year's Day

2024-01-02 (Tuesday)

Orthodox Christmas Eve

2024-01-06 (Saturday)

Orthodox Christmas Day

2024-01-07 (Sunday)

Orthodox Christmas Day

2024-01-08 (Monday)

Good Friday

2024-03-29 (Friday)

Easter Sunday

2024-03-31 (Sunday)

Easter Monday

2024-04-01 (Monday)

Labour Day

2024-05-01 (Wednesday)

Labour Day

2024-05-02 (Thursday)

Good Friday

2024-05-03 (Friday)

Easter Monday

2024-05-06 (Monday)

Independence Day

2024-05-21 (Tuesday)

Independence Day

2024-05-22 (Wednesday)

Statehood Day

2024-07-13 (Saturday)

Statehood Day

2024-07-14 (Sunday)

Catholic All Saints' Day

2024-11-01 (Friday)

Catholic Christmas Eve

2024-12-24 (Tuesday)

Catholic Christmas Day

2024-12-25 (Wednesday)

Catholic St. Stephen's Day

2024-12-26 (Thursday)