Upcoming public holidays in Montenegro 2023

Good Friday

2024-03-29 (Friday)

Easter Sunday

2024-03-31 (Sunday)

Easter Monday

2024-04-01 (Monday)

Labour Day

2024-05-01 (Wednesday)

Labour Day

2024-05-02 (Thursday)

Good Friday

2024-05-03 (Friday)

Easter Monday

2024-05-06 (Monday)

Independence Day

2024-05-21 (Tuesday)

Independence Day

2024-05-22 (Wednesday)

Statehood Day

2024-07-13 (Saturday)

Statehood Day

2024-07-14 (Sunday)

Catholic All Saints' Day

2024-11-01 (Friday)

Catholic Christmas Eve

2024-12-24 (Tuesday)

Catholic Christmas Day

2024-12-25 (Wednesday)

Catholic St. Stephen's Day

2024-12-26 (Thursday)

Upcoming public holidays in Montenegro 2024

New Year's Day

2025-01-01 (Wednesday)

New Year's Day

2025-01-02 (Thursday)

Orthodox Christmas Eve

2025-01-06 (Monday)

Orthodox Christmas Day

2025-01-07 (Tuesday)

Orthodox Christmas Day

2025-01-08 (Wednesday)

Good Friday

2025-04-18 (Friday)

Good Friday

2025-04-18 (Friday)

Easter Sunday

2025-04-20 (Sunday)

Easter Monday

2025-04-21 (Monday)

Easter Monday

2025-04-21 (Monday)

Labour Day

2025-05-01 (Thursday)

Labour Day

2025-05-02 (Friday)

Independence Day

2025-05-21 (Wednesday)

Independence Day

2025-05-22 (Thursday)

Statehood Day

2025-07-13 (Sunday)

Statehood Day

2025-07-14 (Monday)

Catholic All Saints' Day

2025-11-01 (Saturday)

Catholic Christmas Eve

2025-12-24 (Wednesday)

Catholic Christmas Day

2025-12-25 (Thursday)

Catholic St. Stephen's Day

2025-12-26 (Friday)